Wednesday, January 27, 2010

what d system analyst?

Analisis dan rekabentuk sistem.

Adalah langkah demi langkah untuk membina system.

Ia adalah komponen2 yang berhubung kait untuk mengumpul memproses menyimpan dan mengagihkan maklumat

Untuk menyokong pembuatan keputusan kawalan analisa dan pemerhatian di dalam sesebuah organisasi.

Sistem maklumat ini juga menggabungkan teknologi maklumat, manusia dan data untuk menyokong persekitaran perniagaan.

Sistem maklumat ini boleh juga ditafsirkan sbg susunan manusia, data, proses dan teknologi maklumat yang saling berinteraksi utk mengumpul, memproses, menyimpan dan menyediakan maklumat sbg output utk menyokong organisasi
.
Sistem – 3 komponen utama
- input
- proses
- output

data - (fakta mentah)
maklumat - ( data yang sudah diproses)

Terdapat 6 jenis system maklumat

- TPS – Transaction Processing System – system yg mengambil dan memproses data yg berkenaan transaksi perniagaan. Sistem ini lebih fokus kepada data. – system pesanan, air asia.

- MIS – Management Information System – system paras pengurusan yang membantu dalam perancangan, kawalan dan pembuatan keputusan dgn menyediakan laporan2 rumusan secara rutin.

- DSS – Decision Support System – system aras pengurusan yang membantu mengenalpasti peluang2 utk membuat keputusan yang tidak dijangka. – focus kepada penyelesaian.

- KWS – Knowledge Work System – rekabentuk sientifik dan kejuruteraan. Membantu pekerja2 berpengetahuan mencipta satu pengetahuan baru di dalam organisasi.

- OAS - Office Automation System – membantu meningkatkan produktiviti pekerja2 data di pejabat. Fokus kepada komunikasi.

- ESS – Executive Support System – membantu membuat keputusan yang tidak berstruktur menerusi komunikasi dan grafik2.

System Analysts
- mengkaji masalah dan keperluan
- memahami antara bisnes dan komputer
- mencetus perubahan di dalam organisasi
- penyelesaian masalah berkaitan system dan teknikal

Keperluan sebagai SA
- berpengetahuan dalam bidang teknologi maklumat
- berpengalaman dalam pengaturcaraan dan kepakaran
- berpengetahuan umum berkenaan perniagaan dan terminalogi nya.
- kemahiran menyelesaikan masalah secara umum.
- mempunyai kemahiran komunikasi
- hubungan interpersonal
- fleksibel dan dapat menyesuaikan diri.
- mempunyai karakter tersendiri dan etika.

SA – Peralatan Pembangunan Sistem dan teknik

Modeling – satu perwakilan grafik sesebuah konsep ataupun proses dimana pembangun system boleh menganalisa, menguji dan mengubahsuai
Model bisnes @ keperluan – maklumat2 yg mesti disediakan di dalam system
Model Data – struktur dan pembangunan data
Model Objek - menerangkan objek yg menggabungkan data dan proses
Model Network - Menerangkan rangkaian protocol
Model Proses - Menerangkan secara logic.

ProtoType

-menguji input dan output dan antaramuka pengguna sebelum keputusan akhir dibuat.
- versi awal sesebuah system maklumat

Computer aided software engineering
- membantu SA membangunkan, mengekalkan system yg sedia ada.

Kitar Hayat Pembangunan Sistem

- System planning
o permintaan system kepada IT department menerangkan masalah ataupun perubahan yg diperlukan utk proses bisnes.
o Tujuan utk melaksanakan penyiasatan awal.

- System analysis
o Untuk membina model logical system baru
o Peringkat awal memerlukan keperluan system

- System design
o Rekabentuk input, rekabentuk antaramuka dan rekabentuk output.
-
- System implementation
o Melibatkan pengaturcaraan. Termasuk penilaian samada beroperasi dengan baik. Pengujian terhadap system

- System operation and support
- Siap dan digunakan
- Menyenggara dan menambahbaikan sistem

sumber dari...

http://www.luke.lepakk.com/node/10